Hoppa till huvudinnehåll

Anmälda arbetsskador ökar

A rbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2015 visar på en uppgång av både arbetsolyckor och arbetssjukdomar. För andra året i rad har också den största ökningen av arbetssjukdomar skett till följd av organisatoriska och sociala problem.

Arbetssjukdomar drabbar flest kvinnor

Arbetssjukdomar ökar för sjätte året i rad och är vanligare bland kvinnor än bland män. Bland män är den största orsaken belastningsfaktorer, medan det för kvinnor är organisatoriska och sociala faktorer, som sedan 2011 har ökat 83 procent bland kvinnor och 60 procent bland män.

Arbetsolyckor vanligast bland män

Sedan 2014 har arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökat med 6 procent. Bland kvinnor är fallolyckor vanligast, till exempel halkning eller snedtramp. För män är den vanligaste olycksorsaken bland annat att tappa eller slinta med maskin eller verktyg. Unga män 16 – 24 år har den högsta olycksfallsfrekvensen under 2015. 

År 2015 anmäldes cirka 119 300 arbetsskador

  • 33 200 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kvinnor 14 000, män 19 200)
  • 62 000 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (kvinnor 34 000, män 28 000)
  • 10 500 olyckor på väg till eller från arbetet (kvinnor 7 000, män 3 500)
  • 12 400 arbetssjukdomar (kvinnor 7 600, män 4 800)
  • 44 arbetsolyckor med dödlig utgång

Rapporten omfattar anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – som inträffat år 2015 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan och redovisas bland annat uppdelat på kön, ålder och näringsgren.

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs hela rapporten här