Hoppa till huvudinnehåll

28 april: Världsarbetsmiljödagen

P å torsdag den 28 april infaller Världsarbetsmiljödagen. ILO-kommittén (Internationella arbetsorganisationen, som är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor) började 2003 uppmärksamma dagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog.

Seminarium ihop med Arbetsmiljöverket

ILO-kommittén uppmärksammar denna dag genom att kommittén arrangerar ett seminarium tillsammans med Arbetsmiljöverket. Programmet består av korta anföranden och ett avslutande panelsamtal på temat Hur påverkar vi EU? Program finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Anmälan

Arbetsmiljöverkets hemsida kan anmälan göras senast den 26 april 2016.

Om ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt. 

Sverige blev medlem av ILO år 1920 genom sin anslutning till Nationernas Förbund (NF). ILO har sitt säte i Genève, Schweiz.

Läs mer om ILO här

Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra anställda som dödats i arbetet.