Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten vill spara 100 miljoner på sina anställdas förmåner

F örsvarsmakten vill spara stort på sin personal. Försvarsledningen har gett Personalstaben i uppdrag att spara 100 miljoner kronor på kollektivavtalade villkor. Något som Försvarsförbundet har ställt sig oeniga till.

Försvarsförbundet kan inte acceptera vare sig besparingen i sig eller tillvägagångssättet. Försvarsmakten har ensidigt gått ut med att en besparing på 100 miljoner ska göras, utan att ha förankrat detta hos motparterna, det vill säga Arbetstagarorganisationerna (ATO). Extra anmärkningsvärt är detta då det pågår en avtalsöversyn mellan parterna. Vi anser med detta att det saknas 100 miljoner i Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017.

- Det känns konstigt med en motpart som inte har örat mot rälsen och förstår de anställdas verklighet och som inte heller respekterar ingångna avtal. Besparingar i kollektivavtal drabbar alla, och slår hårdast mot dem som tjänar minst - för många är det de extra framförhandlade tilläggen det som gör att de har råd att arbeta kvar. Det är också tack vare våra ingångna avtal som Försvarsmakten har lyckats något sånär behålla den kompetens som behövs, säger Håkan Sparr, ordförande i Försvarsförbundet.

Håkan Sparr menar att det är helt ologiskt hur Försvarsmakten, samtidigt som de förväntar sig att personalen ska lägga mycket arbete på den nya organisationen, vill minska de kollektivavtalade förmånerna och försämra för sina anställda:
- Vi vet att det lär kosta våra medlemmar blod, svett och tårar att bygga upp den nya organisationen. Jag blir oerhört upprörd över detta, som jag kallar huvudlösa tilltag. Att vi ens skulle tänka tanken på att gå med på detta och försämra för våra medlemmar är helt omöjligt.

Hans Jonsson, ombudsman i Försvarsförbundet, har aldrig hört talas om att man tidigare gjort något liknande inom det statliga området:
- För oss är det ett väldigt besynnerligt beslut att vilja spara 100 miljoner på ett kollektivavtal. Normalt sett identifierar man värdet och utgår sedan från det.

Insatsarbetstid

Försvarsmakten och Försvarsförbundet är även oeniga om tolkning av nuvarande kollektivavtal när det gäller så kallad insatsarbetstid. Vi anser att Försvarsmakten har tolkat avtalet på ett felaktigt sätt så att ersättningar och kompenserande ledigheter ger mindre än vad vi anser att våra medlemmar ha rätt till. Detta får som konsekvens att ekonomi och redovisade personalresurser inte stämmer i budgetunderlaget. Försvarsmaktens tolkning av avtalet innebär mindre ersättning för tid och pengar än vad vi anser vara rätt enligt kollektivavtalet.

Kollektivavtalsförhandlingar pågår

Som vi tidigare har meddelat så pågår sedan ett år tillbaka kollektivavtalsförhandlingar där vi ska se över det nuvarande kollektivavtalet. I december överlämnade Försvarsförbundet och övriga ATO tillsammans ett yrkande till Försvarsmakten om insatsarbetstid. Vi väntar fortfarande på ett svar.