Hoppa till huvudinnehåll

Bortre tidsgränsen avskaffad i sjukförsäkringen

N u kan du vara sjukskriven med sjukpenning längre än 2,5 år. Första februari avskaffades nämligen den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Första februari avskaffades den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, vilket innebär att sjukskrivna kan få sjukpenning i längre än 2,5 år. Detta så länge som arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Det skriver Försäkringskassan på sin hemsida.

Rehabiliteringskedjan, som bedömer arbetsförmågan hos den sjukskrivna, kommer fortsätta gälla.

Detta är rehabiliteringskedjan

Dag 1-90

Sjukpenning betalas ut om de anställde inte kan utföra sitt vanliga arbete eller ett annat tillfälligt arbete hos sin arbetsgivare.

Dag 91-180 

Den anställde har endast rätt till sjukpenning om han eller hon inte kan utföra något arbete alls på hos sin arbetsgivare, varken sitt eget eller annat.

Dag 181-365

Sjukpenning betalas ut om den anställde inte kan utföra sådant arbete som vanligt förekommande på arbetsmarknaden. Detta gäller dock inte om försäkringskassan bedömer att personen med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till arbete hos sin arbetsgivare innan dag 366. I dessa fall bedöms arbetsförmågan i förhållande till ett arbete hos arbetsgivaren även efter dag 180.

Efter dag 365

Den drabbade kan få sjukpenning om hen inte kan utföra sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.


Rehabiliteringskedjan gäller endast fullt ut för den som har en anställning. För arbetslösa bedöms arbetsförmågan i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden redan från dag ett i sjukperioden.

Källa: Försäkringskassan

Länk: Frågor och svar om detta på försäkringskassans hemsida