Hoppa till huvudinnehåll

Skulder på upp till 3 000 kronor efterskänks

F örsvarsmakten har efter dialog med arbetstagarorganisationerna fattat ytterligare beslut gällande de felaktiga utbetalningarna av semesterlönegaranti som upptäcktes under sommaren.

Skulder upp till och med 3 000 kronor kommer Försvarsmakten inte kräva någon återbetalning av. För de medarbetare som har medgivit återbetalning och har fått avdrag på sin lön kommer återbetalning av dessa pengar att ske senast på decemberlönen, meddelar Försvarsmakten.

För skulder över 3 000 kronor kvarstår kravet på återbetalning av hela beloppet. Försvarsmakten kommer därmed att kalla till tvisteförhandling med arbetstagar-organisationerna. Detta berör cirka 10 av förbundets medlemmar.

Susanne Larsson Forman, ombudsman på förbundet menar att arbetsgivaren ska följa de regler och rättspraxis som gäller.
- Arbetsgivaren ska alltid utreda om arbetstagaren tagit emot pengarna i god tro innan beslut om återkrav tas. Vi kommer fortsätta att föra våra drabbade medlemmars talan med målet att få ett så rättvist utfall som möjligt.