Hoppa till huvudinnehåll

Nöjda deltagare på årets lag- & avtalskurs

T otalt 17 deltagare från fyra olika myndigheter fick under tre dagar fördjupade kunskaper om de lagar och avtal som reglerar svensk arbetsrätt och som man i sin roll som förtroendevald har nytta av.

Susanne Larsson Forman, kursledare och ombudsman på förbundet:

- Genom föreläsningar, grupparbeten och diskussioner från verkligheten har deltagarna förhoppningsvis blivit tryggare i sin roll och motiverade att fortsätta sin viktiga uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen och dessutom veta enligt vilken lag eller vilket avtal!

Utvärderingen visade på att deltagarna, förutom den uppskattade mjukglassen och popcornen hotellet bjöd på, också uppskattade kursen och kände att de fick med sig mycket. Roligt tycker vi!