Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten vill inte utreda sitt arbetsmiljöarbete

F örsvarsmaktens huvudskyddsombud Stefan Nilsson lämnade i slutet av augusti i år in en hemställan, en så kallad 6.6a, ställd direkt till ÖB gällande att Försvarsmakten inte uppfyllde arbetsmiljölagens krav när det kommer till att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten.

Försvarsmakten har nu svarat huvudskyddsombudet att de inte har för avsikt att utreda sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Detta då de anser att arbetet fungerar bra.

Stefan Nilsson har lämnat över ärendet till Arbetsmiljöverket för prövning om föreläggande.