Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmaktens huvudskyddsombud kräver åtgärder

F örsvarsmaktens huvudskyddsombud, Stefan Nilsson, har efter flera påtryckningar tröttnat på att Försvarsmaktens myndighetsledning inte uppfyller arbetsmiljölagens krav när det kommer till att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten.

Han har nu gjort en hemställan enligt arbetsmiljölagen, så kallad 6.6a, ställd direkt till ÖB. 

- Nu inväntar vi på svar från Högkvarteret, säger Stefan Nilsson.Gör de inget så kan vi gå vidare till Arbetsmiljöverket.

Utredning samt handlingsplan ska vara klara senast 11 november 2015.