Hoppa till huvudinnehåll

Vi lämnar de statliga pensionsförhandlingarna

D et fackliga förhandlings- och samverkansorganet OFR/ S, P, O* har beslutat att lämna tjänstepensions-förhandlingarna med Arbetsgivarverket. Vi står för långt ifrån varandra i viktiga frågor. Förhandlingarna kan återupptas i mitten av augusti om Arbetsgivarverket då har fått mandat att förhandla klart i de utestående frågorna.

- I slutet av veckan blev det uppenbart att Arbetsgivarverket inte kommer att gå oss till mötes när det gäller ett hållbart arbetsliv, hur delpension ska utformas och hur tjänstepensionen för de med en årslön över cirka 435 000 kronor ska beräknas. Dessutom vill Arbetsgivarverket höja pensionsåldern för flygledare och officerare, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare OFR/ S, P, O.

Staten måste ha bra villkor för att kunna konkurrera om framtidens arbetskraft. Vårens konjunkturbarometer visar att bristen på lämpliga sökanden inom staten ökar. Bra villkor är ett sätt för att behålla och rekrytera ny kompetens. Därför är det viktigt att Arbetsgivarverket inser vikten av ett bra pensionsavtal så att Sverige kan fortsätta att ha en statsförvaltning i världsklass.

- Pensionsförhandlingarna har gått framåt, särskilt för medlemmar och framtida medlemmar som tjänar under 7.5 inkomstbasbelopp per år (idag cirka 435 000 kronor). Vi har nått goda lösningar för de som har mer än en deltidstjänst inom staten samt för dem i de åldersgrupper, under 23 år respektive över 65 år, där det hittills inte funnits rätt till intjänade av tjänstepension. Dessutom har vi kommit en bra bit på vägen mot ett fullgott intjänade av ålderspension för de medlemmar som är sjuka eller föräldralediga fortsätter Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare OFR/ S, P, O.

Det allmänna pensionssystemet gör att man måste jobba längre och för att kunna få en bra pension måste man också orka arbeta hela sitt arbetsliv. Staten har begränsningar i vad den kan erbjuda sina anställda om behov av nedtrappning av arbetstid finns i slutet av yrkeslivet. Därför behövs en fungerande lösning för delpension. 

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.