Hoppa till huvudinnehåll

Slutspurt för ny struktur

D en första januari sjösätts Försvarsförbundets nya föreningsstruktur. Ett antal föreningar kommer då att slås ihop och några nya bildas, vilket bland annat innebär att nya styrelser ska väljas

Den första januari sjösätts Försvarsförbundets nya föreningsstruktur. Ett antal föreningar kommer då att slås ihop och några nya bildas, vilket bland annat innebär att nya styrelser ska väljas. Den viktigaste orsaken till förändringen är möjligheten till påverkan – som medlem ska du tillhöra den förening som förhandlar för dig.
För medlemmarna på FMV, som i dag är utspridda på 15
olika föreningar, betyder den nya strukturen att de framöver kommer att ingå i en av tre renodlade ”FMV-föreningar”. Vilken förening det blir, beror på vilket verksamhetsområde man arbetar inom. Till exempel ska alla på FSV tillhöra samma förening– som får nummer 310.
– Den nya föreningen kommer att vara rikstäckande och ha omkring 380 medlemmar. De kommer antagligen inte att märka av förändringen så mycket. Det viktiga är att vi har intresserade och engagerade platsombud. Vi ska ju fortsätta att vara”det nära förbundet”, säger Håkan Antonsson, från den tillfälliga styrelsen för den nya föreningen.