Hoppa till huvudinnehåll

Nytt huvudskyddsombud i Försvarsmakten

D e fyra facken inom Försvarsmakten har gemensamt utsett Stefan Nilsson som Försvarsmaktens huvudskyddsombud, FM HSO. Han tillträder den 1 november och efterträder då Per-Erik ”Peggen” Gustafsson.

Försvarsförbundet, Officersförbundet, Saco-s FM och Seko försvar har under året genomfört en gemensam rekryteringsprocess. Valen föll på Stefan Nilsson som huvudskyddsombud och Göran Holmén som ersättare.

Stefan Nilsson har ett gediget förflutet inom arbetsmiljöområdet. Sedan 2008 arbetar han på FMTS, Försvarsmaktens tekniska skola, som verksamhetssäkerhetsofficer vilket innebär att han är förbandschefens rådgivare i arbetsmiljö- och verksamhetssäkerhetsfrågor. Under 2011 deltog han i FS 20-insatsen i Afghanistan som ställföreträdande personalchef med särskilt ansvar inom arbetsmiljöområdet. Stefan har också vikarierat på Officersförbundet som ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor vid två perioder.

- Jag åtar mig uppgiften med stor ödmjukhet. Det ska bli oerhört spännande att vara med och ”vaka över” arbetsmiljön, som det så vackert heter i arbetsmiljölagen, för Försvarsmaktens 20 000 anställda, säger Stefan Nilsson.

- Stefan Nilsson verkar mycket kunnig inom området arbetsmiljö vilket gör att valet känns helt rätt, säger Försvarsförbundets ordförande Håkan Sparr.

Ersättaren, Göran Holmén finns till vardags på Markstridskolan i Kvarn där han arbetar som planeringsofficer på stridsteknikavdelningen med materieluppföljning till kadettutbildningen och ansvarar för geosupport. Han är sedan nio år också huvudskyddsombud för MSS och har redan varit ersättare för nuvarande FM HSO under ett år.

- Jag tackar för fortsatt förtroendet att vara spjutspetsen inom arbetsmiljön på arbetstagarsidan, säger Göran Holmén.

- Göran har ju varit med en längre tid och med Stefan vid rodret så blir det ett bra team vilket behövs, fortsätter Håkan Sparr.

Förtroendeuppdrag
Att vara Försvarsmaktens huvudskyddsombud är ett förtroendeuppdrag som löper på tre år. Som FM HSO ska man ha bakgrund som skyddsombud och erfarenhet av arbetsmiljöfrågor.

Försvarsmaktens huvudskyddsombud företräder samtliga skyddsombud i relation till Försvarsmaktens ledning. Denne har i uppdrag att samordna och ge stöd till organisationsenheternas huvudskyddsombud. HSO ska också företräda alla skyddsombuden i Försvarsmaktens centrala arbetsmiljökommitté (CAM) som ordinarie ledamot. Om ordinarie FM HSO frångår sitt uppdrag så går ersättare in i dennes ställe under kvarvarande mandatperiod.

Tack för god insats
De fyra förbunden vill också passa på att tacka avgående FM HSO Per-Erik Gustafsson, för hans sex år på förtroendeuppdraget. Gustafsson påbörjade det då helt nya förtroendeuppdraget som FM HSO 2008. Han har sedan dess metodiskt byggt upp en bra struktur för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling av förbandens alla huvudskyddsombud.

- Peggen har skött sitt uppdrag på ett bra sätt och varit den samlande kraften för huvudskyddsombuden avslutar Håkan Sparr.