Hoppa till huvudinnehåll

GSS, utlandssända och visstidsanställda får trygghet

D et nya omställningsavtalet för omkring 250 000 anställda inom statlig verksamhet blev klart den 25:e juni. Förhandlingarna har pågått i flera månader och bitvis varit mycket hårda.


Det nya omställningsavtalet för omkring 250 000 anställda inom statlig verksamhet blev klart den 25:e juni. Förhandlingarna har pågått i flera månader och bitvis varit mycket hårda. Arbetsgivarverket, som sa upp avtalet 2013, förhandlade för att minska ekonomiska ersättningar och begränsa omfattningen av förmånerna i avtalet. OFR/S,P,O förhandlade med de huvudsakliga målen att förbättra stödet för att snabbt få nytt jobb och att fler visstidsanställda ska omfattas av avtalet.

- Förhandlingarna ledde till slut till ett bra resultat där vi lagt tyngdpunkt på att förbättra åtgärder som snabbt leder till ett nytt jobb i det nya avtalet. Vi lyckades även med målsättningen att fler visstidsanställda omfattas. Få andra omställningsavtal på arbetsmarknaden omfattar visstidsanställda så vi är självklart mycket nöjda med att vi lyckats utöka kretsen av visstidsanställda inom staten, särskilt med tanke på att staten använder sig av visstidsanställningar i stor utsträckning, sägerÅsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare i OFR/S,P,O*.

I korthet innebär det nya omställningsavtalet:
Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2015. Det nuvarande avtalet gäller i sin helhet fram till dess.

För den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist gäller i stort samma villkor som enligt tidigare omställningsavtal.

Övergångsregler för pensionsersättning gäller enligt tidigare omställningsavtal fram till 2016 för den som sägs upp på grund av arbetsbrist.

Förbättringar i det nya avtalet:

  • Visstidsanställda kommer in i avtalet redan efter minst två års anställningstid, mot tidigare tre år
  • Även soldater, sjömän och utlandssända omfattas nu av avtalet
  • Åtgärder för omställning påbörjas tidigare
  • Deltidsarbetslösa får utökad a-kasseersättning
  • Ett mer flexibelt system för ekonomiska förmåner

Försämringar i det nya avtalet:

  • Omfattningstiden kortas till som minst 4 år, mot tidigare minst 7 år
  • Rätten till pensionsersättning försvinner
  • För visstidsanställda tar det längre tid att få ekonomiskt stöd
  • Doktorander får viss ekonomisk ersättning
  • Efterskyddet kortas

Fakta visar att nära hälften av de uppsagda har nytt jobb bara några månader efter uppsägning, och att ca 95 procent har nytt jobb efter två år.

Du hittar avtalen i sin helhet här >>

För mer information kontakta Eva Rundlöf, 1:e ombudsman på Försvarsförbundet, på telefon 070-635 40 15 eller eva.rundlof(at)forsvarsforbundet.se.

*OFR/S,P,O = förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet.