Hoppa till huvudinnehåll

Nytt om Trygghetsavtalet

A rbetsgivarverket, OFR/S,P,O, SEKO och Saco-S har tecknat två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet med start den 1 januari 2015. Då vissa detaljer kvartstår så är parterna överens om att förlänga det gamla Trygghetsavtalet fram till och med den 27 juni 2014.

De nya avtalens innehåll i stort:

  • Avtalen håller ihop hela omställningskedjan från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag och stödjer arbetslinjen och bidrar till ett längre arbetsliv
  • Arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist får i princip oförändrade villkor
  • Fler tidsbegränsade anställda omfattas av omställningsåtgärder genom överenskommelsen
  • Överenskommelsen innehåller övergångsbestämmelser för vissa grupper.


Parterna kommer efter det att de slutliga överenskommelserna undertecknats återkomma med mer detaljerad information.
Förhandlande ombudsman Eva Rundlöf:
- Jag är mycket glad att vi kommit så här långt eftersom parterna inledningsvis stod mycket långt ifrån varandra. Trygghetsavtalet är mycket viktigt för våra medlemmar så vi ser fram emot att det slutliga avtalet finns på plats så snart som möjligt.