Hoppa till huvudinnehåll

FM Org -18

E n stor fråga för Försvarsmakten är planeringen inför den försvarsmaktsorganisation som ska vara på plats den 1 januari 2018, FM Org-18.

Enligt ett regeringsbeslut, RB5, så ska Försvarsmakten presentera för regeringen vilka konsekvenserna skulle bli om man minskade sina lönekostnader med 500 miljoner.

Försvarsförbundet deltar aktivt i utredningsarbetet på central nivå. Vår ombudsman Hans Jonsson deltar i ledningsstabsmötena, LEDS, men det stora arbetet inför FM Org 18 sker ute på förbanden där våra förtroendevalda deltar i förberedelserna.

Våra berörda föreningar deltar på förbandsnivå och de kommer framöver att få stödja det centrala arbetet. Alla föreningar inom Försvarsmakten ska ha fått en inbjudan till att delta i möten som sker under samverkansliknande former.

Frågan som återstår att svara på är vad resultatet blir av att spara så mycket på lönerna. Sammanställningarna ska vara klara den 26 maj då samverkan sker centralt. ÖB fattar sedan beslut i juni. Sedan bereds ett svar till regeringen under sommaren.

Vi vet idag att det kommer att blir lägre lönekostnader på grund av pensionsavgångar men det kan även bli tal om uppsägningar på sikt.

Förhandlande ombudsman Hans Jonsson:
- Vi är nu i slutskedet av arbetet. Utredningsarbetet har varit transparent och lyhört vilket bådar gott för framtiden. Signalerna som jag fått från föreningarna är att de delat aktivt i utredningarbetet.