Hoppa till huvudinnehåll

Flygverkstaden i Ronneby läggs ner

F örsvarets materielverk, FMV, har beslutat att flygverkstaden i Ronneby läggs ner vid årsskiftet 2015/2016. Verksamheten kommer successivt att minskas framöver.

Nu pågår en utredning av vilka kompetenser som behövs och därmed vilken personal som ska vara kvar under 2015. Personalen i Garnisonslagret flyttas under 2014 över till Markverkstan. Signalen från arbetsgivaren i dagsläget är att alla anställda kommer att få ett erbjudande om omplacering.

Ombudsmannen Marika Olsson
- Vi hoppas att alla våra medlemmar kommer att ha fortsatt anställning genom omplacering utifrån sina önskemål. Vi är aktivt med i omställningsprocessen både centralt och genom föreningen lokalt i Ronneby.