Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundet stämmer Försvarsmakten

F örsvarsförbundet stämmer Försvarsmakten i Arbetsdomstolen för brott mot lagen om anställningsskydd, LAS.

Tvisten rör en medlem som vid omorganisationen 2013 sagts upp på grund av arbetsbrist. Ombudsman Hans Jonsson:

- Vi har olika åsikter om omplaceringsskyldigheten. Förbundet anser att Försvarsmakten inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet innan uppsägningarna. Nu får arbetsdomstolen avgöra fallet.