Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundet stämmer FMV

F örsvarsförbundet stämmer FMV i Arbetsdomstolen för brott mot lagen om anställningsskydd, LAS. Tvisten rör två medlemmar som sagts upp på grund av arbetsbrist.

Försvarsförbundet stämmer FMV i Arbetsdomstolen för brott mot lagen om anställningsskydd, LAS. Tvisten rör två medlemmar som sagts upp på grund av arbetsbrist. Ombudsman Marika Olsson:

- Det är tråkigt att vi inte lyckats enas i ärendet. Förbundet anser att FMV inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet innan uppsägningarna. Så nu är det upp till AD att döma i ärendet.