Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö och arbetsbelastning viktigaste frågan för förbundets förtroendevalda

I slutet av förra året skickade förbundskansliet ut en enkät till förbundets förtroendevalda. En av frågorna vi ställde var vilken den viktigaste fackliga frågan är.

I slutet av förra året skickade förbundskansliet ut en enkät till förbundets förtroendevalda. En av frågorna vi ställde var vilken den viktigaste fackliga frågan är. Svaren visade att det är arbetsmiljö och arbetsbelastning som är den viktigaste frågan för våra förtroendevalda, tätt följt av RALS/lön. Vi kommer att berätta mer om enkätsvaren framöver.