Hoppa till huvudinnehåll

Förbundet säljer sin andel i Statstjänstemännens hus

F örbundsstyrelsen har beslutat att avveckla förbundets ägande av fastigheten på Sturegatan 15 i Stockholm och är numera hyresgäster i fastigheten.

Förbundsstyrelsen anser att som fackförbund ska medlemmarnas pengar användas till facklig verksamhet för medlemmarnas bästa och inte ligga bundet i fast egendom.