Hoppa till huvudinnehåll

Miljardsatsningar. Vilket nys.

U nder min första arbetsvecka efter semestern läser jag i Göteborgsposten Cecilia Widegrens artikel om miljardsatsningar i försvaret som ska medföra 1 500 nya heltidstjänster. Jag säger bara vilket nys.

I det här fallet handlar det inte alls om att tillföra några nya miljarder till försvarsmateriel. Det handlar om att regeringen nu fattar beslut om en nödvändig och av Försvarsmakten sedan länge planerad livstidsförlängande åtgärd med syftet att hålla materielen vid liv under en längre tid. 

När det kommer till stridsvagn 122 har det blivit dags för en sedan länge planerad renovering, något som ströks av genomförandegruppen 2008, men som nu alltså ska genomföras till en större kostnad och senare än planerat. Hur kan nödvändigt underhåll och renoveringar då bli till satsningar? Att regeringen efteråt föreslagit en höjning av försvarsanslagen gör ju inte att den vilseledande retoriken känns ok.

Nu till omdaningen FM-FMV. På grund av den stora omorganisationen på FMV tog förbundsstyrelsen beslut i april att den centrala förhandlingsnivån skall ligga på förbundet och inte lokalt på förening 130. Nu har en del rykten kommit till min kännedom att beslutet togs för att vi var missnöjda med förening 130s agerande. Jag kan dementera dessa rykten: Beslutet togs enbart för den stora omorganisationen på FMV som innebär att många fler föreningar berörs av de centrala förhandlingarna på FMV. Jag hoppas att jag med detta har uttryckt mig på ett sätt så att fortsatta rykten därmed avslutas.

I den tyska tidningen Focus kan man den 20 augusti läsa att Angela Merkels parti CDU överväger att låta återinföra den värnplikt som avskaffades så sent som 2011. Antalet frivilliga sökande har minskat dramatiskt sedan 2012. Uppgiften stämmer till eftertanke om vår
egen rekrytering av frivilliga GSSare. I statsministerns sommartal hörde jag inte ett ord om försvarssektorn. Jag tycker att det känns respektlöst mot våra män och kvinnor i vårt nu frivilligförsvar där en del
arbetar med livet som insats. Antar att försvaret fortfarande är ett särintresse i statsministerns ögon.

I vårt senaste försvarspolitiska inriktningsbeslut finns följande försvars- och säkerhetspolitiska målsättningar:
Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och främja vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Hela Sverige ska försvaras. Armé, marin och flygstridskrafter ska ha kvalificerad förmåga att genomföra strid i hela skalan från lågintensiva till högintensiva konfliktnivåer. Förmågan till väpnad strid är försvarsmaktens unika bidrag till Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Användbara förband med hög tillgänglighet och förmågan att genomföra väpnad strid, liksom omvärldens kunskap om detta ska verka konfliktförebyggande, konfliktdämpande och krigsavhållande.

Man kan ställa sig en rad frågor kring detta. Är verkligen målsättningarna i synk med verkligheten? Vi ska tillsammans med andra försvara Sverige. Vilka de andra är, får vi inte riktigt veta. Förmågan till väpnad strid är en annan fråga som har stötts och blötts under det senaste året i både medier och försvarsbloggar.

Jag saknar en bred politisk lösning om hur Sveriges
försvar ska se ut.
 Vi vill inte ha ett nytt försvar vid varje val. Vi som arbetar inom försvarssektorn vill ha lugn och ro för att kunna lösa de uppgifter vi har utan att behöva oroa oss för att osthyveln skall hyvla några skivor till på den nu ganska platta försvarssektorn. Jag ställer min förhoppning till den sittande försvarsberedningen om både konstruktiva och politiskt breda och modiga förslag trots att det är valår 2014.

Håkan Sparr
Förbundsordförande
Försvarsförbundet