Hoppa till huvudinnehåll

Har inte arbetsgivaren förstått att man måste vara två för att dansa tango?

H ej på er! Jaha, då var vintern här och inte kan man väl heller vänta sig något annat. Jag hoppas alltid på en vinter som kan flexa lite i början och inte anlända förrän sent i januari, men det har ju aldrig hänt så det är väl bara att bita ihop.

Fortsatt säkerhetspolitisk oro hänger över vårt område. Ryssland fortsätter bryta mot det markbaserade medeldistansrobotavtalet INF från 1987. Ärendet var uppe på senaste Nato-mötet, där medlemsländer konstaterar att diktaturen i Kreml nu förfogar över markbaserade kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar via Iskander M-roboten. Avtalet förbjuder markbaserade kärnvapenrobotar med medeldistansförmåga, men Ryssland har sedan länge brutit mot detta med den kärnvapenbestyckade versionen av Iskander M-roboten, som har åtminstone 500 kilometers räckvidd.

Ja, nog finns det anledning att bygga upp vårt nationella försvar igen och det kan var bra att känna till att vi förutom värnplikt även har totalförsvarsplikt i Sverige. Något som kanske inte är så spritt bland vår befolkning. Sveriges totalförsvarsplikt infördes 1995 och kan handla om allt från att bära vapen i strid till sanering efter stora olyckor. Alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga, även de som inte är svenska medborgare. Det betyder att du är skyldig att hjälpa till så gott du kan om vi hamnar i krig eller om Sverige höjer sin beredskap. Medborgare mellan 16 och 18 år är undantagna från väpnad strid och kan tilldelas andra aktuella uppgifter.

De senaste veckorna har Försvarsförbundet rest runt med Försvarsmakten för gemensamma utbildningar av Försvarsmaktens nya arbetstidsavtal och rörlighetsavtalet, vilket är mycket bra. Jag är för mer partsgemensamma utbildningar då detta skapar en mer likriktad tolkning av våra avtal.

Vi är utestängda från Försvarsmaktens förbandschefsutbildning på Karlbergs slott. Arbetstagarorganisationerna har alltid varit inbjudna för att tala om de fackliga frågorna vid förbandschefsutbildningen men nu är det plötsligt stopp. Har inte arbetsgivaren förstått att man måste vara två för att dansa tango? Det är ju bra om båda parter kan stegen och vet hur man dansar - det är ju liksom vitsen med den svenska modellen.

Apropå den svenska modellen, som får en massa påhopp just nu, inte minst i media. Genom förhandlingar tar parterna ansvar och har stort inflytande över både lönebildning, villkor och kollektivavtal. Till skillnad mot de flesta andra länder så har staten inget direkt inflytande över lönebildningen. Modellen har visat sin förmåga att balansera arbetstagares och arbetsgivares rättigheter, skyldigheter och önskemål. Den har lett till hög tillväxt och välstånd i samhället, reallöneökningar, trygghet och förutsägbarhet för både arbetstagare och arbetsgivare. Det är viktigt för den enskilda individen, men också för ekonomi, konkurrenskraft och välfärd. Genom en god rekrytering av medlemmar så stärker vi den svenska modellen och därmed demokratin. 

I skrivande stund pågår Metoo-rörelsen för fullt och självklart bevakar vi som förbund frågan noga. Ingen ska behöva bli utsatt för sexuella trakasserier och vi hoppas att de av våra medlemmar som blivit utsatta och inte orkar eller vågar anmäla, hör av sig till förbundet så att vi kan stödja och hjälpa dem.

Jag vill passa på att önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Håkan Sparr
Förbundsordförande 
Försvarsförbundet