Hoppa till huvudinnehåll

Det ser inte ljust ut för vårt totalförsvar

H ej på er, ljuset är på väg och det känns lite lättare att komma upp på morgonen. Det ser däremot inte så ljust ut för vårt totalförsvar just nu.

I Dagens Nyheter kunde vi i slutet av förra året läsa följande: ”Under kalla kriget hade Sverige ett totalförsvar och en krisberedskap med bland annat stora lager av livsmedel och bränsle. Riksbanken hade sedlar i reserv och ett ransoneringssystem fanns förberett ifall det värsta skulle hända. Bara några år senare var det som att beslutsfattarna tyckte att den rimligaste förberedelsen är att blunda och be en bön. Historien var slut, Europa hade sett sitt sista krig. Snart sagt allt som Sverige hade byggt upp av beredskap monterades ner och skingrades. Jordbruket avreglerades. Senare kom EU-medlemskapet och det minskade hotet från omvärlden att leda till att statens planering av livsmedelsberedskapen helt upphörde.”

Nu har våra politiker vaknat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varvat upp sin planering för kris och även andra myndigheter har fått i uppgift att se till sin beredskapsplanering och sina behov. En ny försvarsberedning är tillsatt för att lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport senast den 14 maj 2019. Rapporten kan tyckas komma alldeles för sent, då de flesta beredskapstyckarna i vårt land nog anser att vi redan borde vara igång med beredskapsarbetet.

Rekryteringsmyndigheten håller på med sin omorganisation vilket i sin tur kan medföra ett kompetensglapp när man lägger ner verksamheten på två orter och startar på en ny samtidigt som regeringen har beslutat att återaktivera värnplikten. När det gäller det fackliga klimatet så är det bra och väl fungerande, hälsar Jesper Nyberg, ledamot i förbundsstyrelsen och anställd på myndigheten.

Utredning om materiel- och logistikförsörjningen är i skrivande stund ute på remiss. I korridorer och tjänsterum verkar det som att alla redan vet att beslutet kommer att bli som utredningen förslår. Något som gör att verksamheten saktar in, medarbetare blir osäkra på vad som ska hända och man står och stampar i väntan på beslutet.

Nu nog med oro för den här gången. Jösses vad ni värvar medlemmar – bra jobbat! När denna tidning når er ska alla föreningar ha haft sina årsmöten. Jag hoppas på många nya engagerade förtroendevalda som vill vara med och ta vårt förbund framåt.

Med hopp om ett gott fackligt verksamhetsår 2017,

Håkan Sparr
Förbundsordförande 
Försvarsförbundet