Hoppa till huvudinnehåll

Vi måste sätta ner foten

H ej på er! Mycket har hänt sedan sist. Försvarsmakten har fått en ny ÖB - Micael Bydén, tidigare flygvapenchef. Rekryteringsmyndigheten har en ny generaldirektör, Christina Malm som tidigare var överdirektör på FRA. Det vi nu väntar spänt på är en ny generaldirektör på FMV vilket verkar svårt att rekrytera.

Jag måste faktiskt gå in på våra myndigheters svårigheter med att se oss som en jämbördig part vid samverkan, något som gör mig orolig. Vad denna mentalitet har sitt ursprung i har jag svårt att förstå. Det kan ju inte vara våra folkvalda som spridit detta otäcka virus bland myndigheterna, eftersom man pratar vitt  och brett i positiva ordalag om den framgång som den svenska modellen rönt. För i grund och botten så handlar det om att följa den svenska modellen, inte som vi nu kan skönja - en återgång till en form av en härskarteknik som arbetsgivarna ägnar sig åt.
Vi har fått indikationer på att Försvarets Materielverk har svårt att ge våra förtroendevalda den tid de behöver för sitt uppdrag på vissa enheter.

Jag kan känna mig närmast kränkt av att Försvarsmakten avser att avveckla sitt huvudskyddsombud utan någon som helst dialog med oss arbetstagarorganisationer. Det nuvarande huvudskyddsombudet blev tillsatt så sent som i oktober 2014. I augusti i år lämnade huvudskyddsombudet in en begäran om utredning och åtgärder rörande Försvarsmaktens systematiska arbetsmiljöarbete vilket inte resulterade i något konkret. Försvarsmakten svarade att så inte skulle ske, då skickades begäran till Arbetsmiljöverket. Något som man kan tro resulterade i en avveckling av huvudskyddsombudsfunktionen, vilket i så fall är skrämmande.

Vi måste tydligt sätta ner foten och förmå arbetsgivarna att följa den svenska modellen och prata med den jämbördiga parten, det vill säga arbetstagarorganisationerna. Regering och riksdag pläderar både inom och utom landets gränser om hur viktig den svenska modellen är, så min uppmaning till våra myndigheter är att se oss som en jämbördig part på arbetsmarknaden.

Ha det bra och jag får önska er alla riktig goda och härliga helger framöver.

Håkan Sparr
Förbundsordförande
Försvarsförbundet