Hoppa till huvudinnehåll

Mycket att fundera på

J a, nu känns det hur vintermörkret tagit sitt grepp om landet, men det har ju blivit lite ljusare sedan början av december då våra fönster lyses upp av stjärnor och ljusstakar.

Inte blev väl vår tillvaro i försvarsfrågor ljusare av budgetpropositionen precis. Hur som är det ”bättre än väntat, men långt från behoven”, som försvarsdebattören Johan Wiktorin formulerade det. Försvarsmaktens budget (i reala termer) ökar 2014. Huvuddelen av ökningen är kvar 2015 men försvinner 2016. Sedan sker en viss ökning 2017 och 2018 jämfört med den gamla budgeten för 2014, men en bra bit under försvarsberedningens önskemål.

Den 31 oktober lät TV4 Novus Opinion genomföra en undersökning avseende det svenska försvarets beredskap vid ett militärt angrepp mot Sverige. Inga överraskningar presenterades – utan 84 procent av de
tillfrågade uppger sig ha lågt eller mycket lågt förtroende för den svenska försvarsförmågan. Det har nu gått tio år sedan försvarsbeslutet 2004, där inriktningen för det svenska försvaret blev att internationella insatser skulle vara Förvarsmaktens framtida uppgift, istället för att försvara Sverige.

Nu stundar ett nytt försvarsbeslut. Och då anvisningarna till Försvarsmakten från regeringsbeslut 5/2013 – det vill säga att utreda möjligheten att sänka lönekostnaderna med ytterligare 500 miljoner – så sent som i mitten av oktober fortsatt låg fast, så får jag det inte att gå ihop med vad de flesta partier vill. Nämligen att öppna upp någon form av värnplikt, utöka anslagen rejält samt förstärka och uppdatera materielen.

Vi hoppas naturligtvis på ett brett och långsiktigt försvarsbeslut.

Ja, det finns en hel del att fundera på när det gäller våra försvarsnära myndigheter. Och framför allt hoppas på att våra politiker kommer att fatta kloka och långsiktiga beslut när det gäller vårt lands försvars- och
säkerhetspolitik.

Jag får önska er alla en
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Håkan Sparr
Förbundsordförande
Försvarsförbundet