Hoppa till huvudinnehåll

...intar en mycket kyligare attityd emot den fackliga världen

N u står han snart där och bankar på våra dörrar och frågar om det finns några snälla barn. Många ser fram emot de stundande storhelgerna med glädje och värme. Andra ser med fasa fram emot dem. Skänk både en tanke och kanske en gåva till dem som har det svårt.

Jag vill skicka med er några ord om hur viktigt det är både för arbetsgivare och arbetstagare att organisera sig: Den svenska modellen innebär att det är arbetsmarknadens parter som gemensamt förhandlar fram vilka regler som ska gälla. Det är alltså arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som styr, istället för regering och riksdag. Det innebär i sin tur att de som beslutar om reglerna befinner sig mycket närmare dem som ska tillämpa reglerna. Det är också det som gör det möjligt för oss att anpassa avtalet efter ideella sektorns behov.

Det allra första kollektivavtalet undertecknades av SAF och LO i Saltsjöbaden 1938, då man efter många strejker och lockouter hotades av en tvingande lagstiftning. Idag finns det över 650 kollektivavtal som tecknas av parterna. Det finns drygt 60 fackförbund och drygt 50 arbetsgivarorganisationer.

Det finns omfattande svensk lagstiftning inom arbetsrättens område, till exempel lagar om arbetstid, semester och annan ledighet, som gäller fullt ut för de organisationer som inte är anslutna till något kollektivavtal. Men dessa lagar innehåller regler som är dispositiva, vilket innebär att parterna kan komma överens om andra regler i ett kollektivavtal.
I kollektivavtalen kan man förhandla om allting som rör anställningsvillkor och löner, utan att statsmakterna blandar sig i. Arbetsmarknadens parter har alltså en självständig roll i relation till statsmakterna. Den svenska modellen är unik – men har vissa gemensamma drag med övriga nordiska länder. Anledningen till att kollektivavtalsmodellen fungerar bra i Norden är att arbetsmarknadens parter traditionellt sett är mycket starka, med hög andel fackföreningsanslutna arbetstagare.

Inom vissa branscher är det idag väldigt få arbetstagare som är fackligt anslutna. Ska den svenska modellen fungera krävs det jämnstarka parter som har mandat från sina medlemmar. Jag anser att den svenska modellen är starkt hotad eftersom fler och fler företag väljer bort att skriva kollektivavtal med de fackliga organisationerna. Många av våra nya företag vad gäller skolor, äldreomsorg, sjukvård och hemtjänsten väljer att inte teckna kollektivavtal i och med detta så bidrar vi med skattepengar till att rasera den Svenska modellen.
Svenska modellen som vi slåss för aktivt i EU - hur ska Sverige och Norden kunna försvara den när vårt eget samhälle är med och raserar den?

Jag märker att arbetsgivarna och dess organisationer har intagit och intar en mycket kyligare attityd emot den fackliga världen. I min enfald trodde jag att arbetsgivarna också var för den svenska modellen. Att man var för två jämnstarka parter som kommer överens utan lagar och inblandning av regering och riksdag. Men hur man agerar kontra vad man säger stämmer inte riktigt överens.

Tag vara på den stundande ledigheten och umgås med nära och kära eller bara vila upp er och samla kraft inför det nya året. Jag vill önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Håkan Sparr 
Förbundsordförande
Försvarsförbundet