Hoppa till huvudinnehåll

Carola Blomdahl

Föreningskontakt för förening 20. E-post: carola.blomdahl(at)forsvarsforbundet.se

Arbetsplats: FM, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC).

Arbetsuppgifter: Utbildningshandläggare

Detta vill jag med mitt styrelsearbete: Bidra med erfarenheter och kunskaper från mitt fackliga arbete på arbetsplatsen samt mitt arbete inom föreningsstyrelsen.

Fackliga frågor jag brinner för: Allas lika värde, rättigheter och skyldigheter