Hoppa till huvudinnehåll

Carola Blomdahl

Suppleant. Föreningskontakt för förening 20.

Arbetsplats: FM, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC).

Arbetsuppgifter: Utbildningshandläggare

Detta vill jag med mitt styrelsearbete: Bidra med erfarenheter och kunskaper från mitt fackliga arbete på arbetsplatsen samt mitt arbete inom föreningsstyrelsen.

Fackliga frågor jag brinner för: Allas lika värde, rättigheter och skyldigheter