Hoppa till huvudinnehåll

Förbundsstyrelsen

H är hittar du namn och kontaktuppgifterna till Försvarsförbundets styrelse.

Förbundsordförande

Håkan Sparr

Förbundsordförande. Kontakt för samtliga föreningar.

E-post:
hakan.sparr@forsvarsforbundet.se
Telefon:
Telefonnummer 070-311 57 44

Vice ordförande

Lena Sköld Gunnarsson

Vice ordförande. Föreningskontakt för förening 310, 320, 330 och 410.

E-post:
lena.skoldgunnarsson@forsvarsforbundet.se
Telefon:
Telefonnummer 08-782 48 06

Ledamöter

Pia Almström

Ledamot. Föreningskontakt för föreningarna 99, 106 och 114.

E-post:
pia.almstrom@forsvarsforbundet.se
Telefon:
Telefonnummer 08-788 84 07

Per-Anders Andersson

Ledamot. Föreningskontakt för förening 44 och 84.

E-post:
peranders.andersson@forsvarsforbundet.se
Telefon:
Telefonnummer 0589-40883

Per Gunnarsson

Ledamot. Föreningskontakt för föreningarna 8, 21, 51, 76 och 84

E-post:
per.gunnarsson@forsvarsforbundet.se
Telefon:
Telefonnummer 0510-47 77 08

Jesper Nyberg

Ledamot. Föreningskontakt för föreningarna 2, 10, 129.

E-post:
jesper.nyberg@forsvarsforbundet.se
Telefon:
Telefonnummer 070-209 75 08

Marie-Louise Svensson

Ledamot. Föreningskontakt för förening 5, 55 och 510.

E-post:
marie-louise.svensson@forsvarsforbundet.se
Telefon:
Telefonnummer 08-51439769

Suppleanter

Carola Blomdahl

Suppleant. Föreningskontakt för förening 20.

E-post:
carola.blomdahl@forsvarsforbundet.se
Telefon:
Telefonnummer 0381-186 00