Hoppa till huvudinnehåll

Kalender

S e aktuella händelser, så som kurser, förbundsstyrelsens möten, materialstopp för medlemstidning med mera.

 • FN-dagen

  Idag firar vi FN-dagen. Dagen firas till minne av att FN-stadgan trädde i kraft denna dag efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade ratificerat FN-stadgan. Högtidsdagen som har firats sedan 1948 instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

 • Skyddsombudens dag

  Idag firar vi skyddsombudens dag. Det gör vi för att vi vill uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag.

 • Materialstopp för Försvarbart nr 4 2019

  Senast idag vill medlemstidningens redaktion ha in annonser, insändare med mera, som ska vara med i nr 4 2019.

 • Kurs Samverkan och förhandling

  Den 19-21 november genomförs förbundets kurs samverkan och förhandling.

 • Presidiet sammanträder

  Presidiet sammanträder. Förbundsstyrelsens arbete leds av ett presidium som består av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden och kanslichefen.

 • Utgivningsdag för Försvarbart nr 4 2019

  Idag landar Försvarsförbundets medlemstidning Försvarbar i din brevlåda. Tidningen kan du också från och med idag läsa digitalt. Den finns att ladda ner i vårt tidningsarkiv.

 • Bokslut för föreningarna

  Kassören för föreningens räkenskaper upprättar bokslut per kalenderår. Senast den 1 februari nästa år ska dessa överlämnas till revisorerna.