Hoppa till huvudinnehåll

Förbundsmöte

Datum:

F örsvarsförbundets förbundsmöte som var planerat till 4 november är ajournerat till den 2-3 juni 2021.

Förbundsmötet är Försvarsförbundets näst högsta beslutande organ efter kongressen och består av ombud från föreningar samt förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer. Hur många ombud varje förening kan anmäla avgörs av föreningens medlemsantal den 31 mars 2020.

Förbundsmötet sammanträder varje år då det inte är kongress. 

Det som sker under förbundsmötet är

  • Fyllnadsval hålls (val som hålls mellan kongresser av till exempel styrelseplatser som måste fyllas)
  • Motioner besvaras
  • Rekommendationer lämnas gällande förbundets verksamhetsplan
  • Förbundsmötesprotokoll från senaste och tidigare möten.