Hoppa till huvudinnehåll

Bokslut för föreningarna

Datum:

K assören för föreningens räkenskaper upprättar bokslut per kalenderår. Senast den 1 februari nästa år ska dessa överlämnas till revisorerna.