Hoppa till huvudinnehåll

Presidiet sammanträder

Datum:

F örbundsstyrelsens arbete leds av ett presidium som består av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden och kanslichef

Presidiet sammanträder alltid två veckor innan förbundsstyrelsen sammanträder.