Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar kring förslag om årlig lönekartläggning

e geringen föreslår att lönekartläggning ska genomföras årligen, istället för var tredje år. Försvarsförbundet är mycket positiva till förslaget.

Regeringen lämnade den 12 februari 2016 en remiss om ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder mot diskriminering. Detta skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ett av förslagen är att lönekartläggning nu ska genomföras årligen, istället för var tredje år.

Försvarsförbundet är mycket positiva till förslaget:
- Vi har pratat om jämställda löner länge nu och det är dags att vi får lite verkstad också. Lönekartläggningen är en viktig del av jämställdhetsarbetet. Försvarsmakten har ju inte haft någon lönekartläggningen sedan 2009 men lovat att det ska ske en sådan i år som ska vara klar i juni, säger Försvarsförbundets ordförande Håkan Sparr.

Inom arbetslivet gäller i dag att handlingsplan för jämställda löner och jämställdhetsplan ska upprättas av arbetsgivare med minst 25 anställda vart tredje år. Detta ersätts alltså med ett krav på en årlig dokumentation av arbetet. 

I övrigt innebär förslagen bland annat att:

  • arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder.
  • arbetet ska göras enligt ett övergripande ramverk – undersöka risker för diskriminering, analysera orsaker, vidta åtgärder och följa upp arbetet. Utformningen av de konkreta åtgärderna lämnas till arbetsgivaren respektive utbildningsanordnaren.
  • det införs ett krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier.