Hoppa till huvudinnehåll

Kongressen tog viktiga beslut för Försvarsförbundets framtid

S å har vi genomfört vår tjugoförsta ordinarie kongress och samtidigt firat vårt hundraårsjubileum. Tre värdefulla kongressdagar där vi utbytte erfarenheter, kunskap och tillsammans tog viktiga beslut för förbundets framtid.

Ett av besluten innebar en minskning av förbundsstyrelsen, från sju till fem ordinarie ledamöter. Om den nya styrelsen kan du läsa mer om i tidningen. Ett stort tack till de ledamöter som nu lämnade förbundsstyrelsen för deras värdefulla arbete de senaste fyra åren.

Folk och Försvar arrangerade en nordisk försvarskonferens i Stockholm i maj med tema totalförsvaret. Det var en bra konferens där deltagarna fick veta mycket om de nordiska ländernas totalförsvar. Man kan konstatera att Finland nog ligger bäst till i det hänseendet och för oss övriga länder så återstår det år av arbete och en hel del pengar.

Försvarsmakten planerar att anställa fler civila för att säkerställa personalförsörjningen. Förbanden har fått i uppgift att se över hur många civila de behöver anställa på respektive förband. Ett positiv beslut då jag är övertygad om att det behövs mer personal i hela försvarssektorn framöver.

Försvarsberedningens rapport publicerades den 14 maj där man lämnar förslag om inriktningen av säkerhetspolitiken och utvecklingen av det militära försvaret åren 2021–2025. Konsekvenserna av förslaget är att anslagen årligen uppgår till totalt 84 miljarder kronor från år 2025 för att sedan utökas med fem miljarder kronor per år 2022–2025. Detta utöver de tillskott som anvisades av riksdagen i december 2018. I nuläget är ju inte partierna överens vad gäller de ekonomiska konsekvenserna, men min förhoppning är att man kommer landa i en bred överenskommelse.

Håkan Sparr
Förbundsordförande 
Försvarsförbundet