Hoppa till huvudinnehåll

Jag kan inte förstå skräcken för den nuvarande LAS

H ej på er igen! Jag hoppas att ni har kunnat ta del av den fantastiska sommar som vi haft – av godo men också av ondo, och då tänker jag på skogsbränderna samt foderbristen för Sveriges alla djurägare.

Några ord om somliga politiska partiers skräck för den nuvarande LAS, lagen om anställningsskydd, - något jag inte kan förstå. Flera partier vill se förändringar i LAS. Bland annat vill man slopa turordningsprincipen ”sist in, först ut” och i stället låta kompetens väga tyngre vid uppsägningar. Men en genomgång som tidningen Dagens Arena har gjort visar att Arbetsdomstolen i åtta av tio domar ger arbetsgivaren rätt vid tvister gällande LAS.

Många arbetsmarknadsexperter anser att det redan i dag är lätt för företag att säga upp vem de vill. Enligt dagens rättspraxis går det till exempel att erbjuda en person en oattraktiv omplacering, så länge den inte är oskälig, och om personen tackar nej blir vederbörande uppsagd på grund av arbetsbrist. Att arbetsgivarna har praxis på sin sida framkommer även i Dagens Arenas genomgång av tio års domar i Arbetsdomstolen som avgjort mål angående LAS. Totalt rör det sig om 54 domar. I 78 procent av domarna har AD dömt till arbetsgivarnasfördel. Det är bara den svenska fackföreningsrörelsen som tar striden. Kära partier – ta del av den fakta som finns och frisera inte sanningen.

Under sommaren har förbundsstyrelsen beslutat om en ny grafisk profil för förbundet, som kommer att lanseras i närtid. En översyn av den här tidningen har också gjorts, och resulterat i ny form och namn från första numret 2019 – samma år som förbundet också fyller 100 år! Hur vi ska fira detta jubileum återkommer vi om när det närmar sig.

Ett annat beslut som tagits under sommaren är att från första november i år erbjuda alla medlemmar, både nya och befintliga, Folksams juristförsäkring. Du kan läsa mer om försäkringen på sidan 22. 

Hösten är här och när ni läser detta så har riksdagsvalet genomförts, vilket kan resultera i kaos eller ordning. Vi får hoppas att det ändå kan bildas en regering i Sverige som kan fatta beslut i majoritet.

För förbundets styrelse och kansli innebär hösten också starten på en halvårslång rundresa till våra medlemmar och föreningar runt om i landet. Uppmana gärna dina arbetskamrater att ta kontakt med oss när vi kommer!

Vi hörs igen!

Håkan Sparr
Förbundsordförande 
Försvarsförbundet