Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten genomför lönekartläggning

F örsvarsmakten meddelar i ett direktiv att de ska genomföra en lönekartläggning under våren 2016. Förbundets ombudsman Marika Olsson säger att det är mycket glädjande och förhoppningsvis har Försvarsförbundets anmälan till Nämnden mot Diskriminering varit en bidragande orsak till direktivet.

Försvarsmakten meddelar i ett direktiv att de ska genomföra en lönekartläggning under våren 2016. Denna planeras vara klar 1 juni 2016.

Försvarsförbundet anmälde i juni 2015 Försvarsmakten till Nämnden mot diskriminering då Försvarsmakten inte gjort någon lönekartläggning sedan 2008. En anmälan som Försvarsmakten nämner i sitt direktiv.

Marika Olsson, ombudsman på Försvarsförbundet, är mycket positiv till lönekartläggningen: 
- Det är mycket glädjande att Försvarsmakten inte inväntar Nämndens beslut utan på allvar genomför en lönekartläggning i enlighet med Diskrimineringslagen. Förhoppningsvis har Försvarsförbundets anmälan varit en bidragande orsak till direktivet och tidsplanen.

Försvarsmakten säger i direktivet att det övergripande syftet med lönekartläggningen är att arbetstagarnas löner över tid är sakligt grundade. Med genomförd lönekartläggning ska korrigeringar av eventuellt förekommande osakliga skillnader i lön på grund av kön ske. Försvarsmakten meddelar också att de avser att skapa rutiner för att regelbundet kunna genomföra återkommande lönekartläggningar.