Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer med årets lönerevision

C oronapandemin har påverkat det mesta under året. Likaväl årets lönerevision. Vi är nog många som funderar hur det blir med lönesamtalen och vad som händer med löneökningarna - kan de kommer i efterhand eller inte alls?

Var befinner vi oss? 

Vårt centrala statliga kollektivavtal är förlängt till 30 november 2020. Det är inte förrän då som vi kommer ha ett färdigt centralt löneavtal. Anledningen till förskjutningen är att vi inväntat det så kallade "märket", som sattes 1 november 2020. Märket är en siffra som industrin har i sina kollektivavtal och som ligger till grund för övriga centrala kollektivavtal. 

Den 22 september 2020 växlade vi, OFR/S, P, O, yrkanden med Arbetsgivarverket. Här kan du läsa mer om våra yrkanden.

Då kan lönesamtalen starta

Det är först efter att ett statligt löneavtal finns på plats som det går att förhandla fram lokala löneavtal (myndighetsavtal) som reglerar vilket utrymme det finns på myndigheten för löneökningar. Lönesamtalen kan alltså inte starta förrän lokala avtal finns på plats. 

Löneökning 2020 - vad gäller?

Det finns en risk att löneökningar kan utebli i år. Men det handlar åter igen om att följa industrins "märke". Coronapandemin har påverkat överallt och kan mycket väl påverka "märket".

Normalt sett ger dig avtal som dragit ut på tiden rätt att få din löneökning retroaktivt. Men detta är förhandlingsfrågor och något som vi kommer förhandla om att kunna behålla i det nya avtalet.