Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsrörelsen 2020

U nder avtalsrörelsen förhandlar vi med arbetsgivarna om löner och villkor i våra kollektivavtal. I år har förhandlingarna på flera avtalsområden skjutits upp till följd av coronapandemin.

Här är vi nu

2020-09-22: OFR/S, P, O överlämnar yrkanden inför avtalsrörelsen: Konkurrenskraftiga löner och trygga anställningar i fokus

Samverkansorganet OFR/S, P, O överlämnade sina yrkanden till arbetsgivarsidan inför avtalsförhandlingarna inom statlig sektor. Lön, anställningstrygghet och arbetsmiljö är viktiga frågor i en avtalsrörelse som kommer påverkas av såväl coronapandemin, som hur den politiskt svåra LAS-frågan hanteras.

Här kan du läsa om våra yrkanden.

2020-09-14: Förbundsstyrelsen beslutade om våra yrkanden

Förbundsstyrelsen fattade idag beslut om de yrkanden som vår förhandlingsorganisation OFR/S, P, O kommer att lämna till Arbetsgivarverket den 22 september. 

2020-09-09: Här är vi nu

Avtalsrörelsen för staten har skjutits upp med anledning av coronapandemin och nuvarande RALS-avtal är förlängt till den 30 november 2020. Det innebär att nya löner kommer börja betalas ut tidigast efter den 30 november 2020, men det är din arbetsgivare och facket på din arbetsplats som kommer överens om exakt när den lokala lönerevisionen ska genomföras och när nya löner ska börja betalas ut. 

2020-05-12: Avtalsrörelsen skjuts upp

Parterna på det statliga avtalsområdet har enats om att skjuta upp avtalsrörelsen i två månader, vilket innebär att man förlänger det aktuella RALS-avtalet till 30 november 2020. Detta är en anpassning till rådande omvärldsläge och industrins avtalsrörelse, som sätter det så kallade ”märket”.

Vad händer med årets lönerevision?

Coronapandemin har påverkat det mesta under året. Likaväl årets lönerevision. Vi är nog många som funderar hur det blir med lönesamtalen och vad som händer med löneökningarna - kan de kommer i efterhand eller inte alls?

Läs mer.