Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsrörelsen 2020

U nder avtalsrörelsen förhandlar vi med arbetsgivarna om löner och villkor i våra kollektivavtal. I år har förhandlingarna på flera avtalsområden skjutits upp till följd av coronapandemin.

Här är vi

2021-02-11 Försvarsmaktens RALS-avtal klart

Försvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten enats om ett nytt RALS-avtal för myndigheten. Avtalet löper över 3 år, 2020 – 2023, med en ekonomisk avstämningspunkt vid varje års revision.

Avtalet följer det statliga RALS-avtalet som slöts 1 december, vilket bland annat innebär att det är i nivå med industriavtalet med en löneökning på 5,4 procent över 3 år samt en retroaktivitet från den 1 oktober 2020. Att avtalet är klart innebär att chefen kan börja planera inför kommande lönesamtal.

Förbundet kommer på fredag den 19 februari att genomföra en digital utbildning i avtalet för förhandlingsansvariga. Information har gått ut till berörda.

Här hittar du det nya RALS-avtalet (inloggning med BankID)

2020 1 december: Nytt avtal för statlig sektor klart – löneökning i nivå med industrin

Försvarsförbundet har idag den 1 december 2020 genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Anställda i statlig sektor får nu samma löneutveckling som anställda i privata näringslivet.

Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger om 1,8 procent. Parterna är också överens om att ta fram ett nytt avtal för statlig sektor när en ny LAS införs.

2020- vecka 45: Förhandlingar för staten har startat

Förhandlingar har i dagarna påbörjats med Arbetsgivarverket och vi kommer här löpande att informera om hur dessa fortlöper.

Det nuvarande statliga avtalet gäller till och med 30 november. Efter att det centrala statliga löneavtalet är på plats, går det att förhandla fram lokala löneavtal, det vill säga myndighetsavtal, som reglerar vilket utrymme det finns på myndigheten för löneökningar. Lönesamtalen kan alltså inte starta förrän lokala avtal finns på plats.

2020-11-01: Industrins "märke" satt

Den 1 november 2020 sattes industrins märke, som gäller för de nästkommande 29 månaderna. Då märket ligger till grund för övriga centrala kollektivavtal, innebär detta att ett statligt centralt löneavtal kan tas fram. Det nuvarande statliga avtalet gäller till och med 30 november. 

Efter att det centrala statliga löneavtalet är på plats, går det att förhandla fram lokala löneavtal (myndighetsavtal) som reglerar vilket utrymme det finns på myndigheten för löneökningar. Lönesamtalen kan alltså inte starta förrän lokala avtal finns på plats.

Läs mer om vad som händer med årets lönerevision

2020-09-22: OFR/S, P, O överlämnar yrkanden inför avtalsrörelsen

Samverkansorganet OFR/S, P, O överlämnade sina yrkanden till arbetsgivarsidan inför avtalsförhandlingarna inom statlig sektor. Lön, anställningstrygghet och arbetsmiljö är viktiga frågor i en avtalsrörelse som kommer påverkas av såväl coronapandemin, som hur den politiskt svåra LAS-frågan hanteras. 

Här kan du se våra yrkanden

2020-09-14: Förbundsstyrelsen beslutade om yrkanden

Förbundsstyrelsen fattade idag beslut om de yrkanden som vår förhandlingsorganisation OFR/S, P, O kommer att lämna till Arbetsgivarverket den 22 september. 

2020-09-09: Det gäller för årets lönerevision

Avtalsrörelsen för staten har skjutits upp med anledning av coronapandemin och nuvarande RALS-avtal är förlängt till den 30 november 2020. Det innebär att nya löner kommer börja betalas ut tidigast efter den 30 november 2020, men det är din arbetsgivare och facket på din arbetsplats som kommer överens om exakt när den lokala lönerevisionen ska genomföras och när nya löner ska börja betalas ut. 

Här kan du läsa mer om vad som händer med årets lönerevision

2020-05-12: Avtalsrörelsen skjuts upp

Parterna på det statliga avtalsområdet har enats om att skjuta upp avtalsrörelsen i två månader, vilket innebär att man förlänger det aktuella RALS-avtalet till 30 november 2020. Detta är en anpassning till rådande omvärldsläge och industrins avtalsrörelse, som sätter det så kallade ”märket”.

Vad händer med årets lönerevision?

Coronapandemin har påverkat det mesta under året. Likaväl årets lönerevision. Vi är nog många som funderar hur det blir med lönesamtalen och vad som händer med löneökningarna - kan de kommer i efterhand eller inte alls?

Läs mer