Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsrörelsen 2017

E tt nytt avtal är nu klart för staten. Här kan du se hur arbetet fortgått samt hämta hem avtalet, protokoll och bilagor.

2017-10-04 Treårigt avtal klart för staten

Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O*, i vilken Försvarsförbundet ingår, har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

Vi i OFR/S,P,O är glada att vi nu har samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa. Bland annat när det gäller att lokala parter har möjlighet att reglera villkor vid flytt av myndigheter och krafttagen för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

- Vi är nöjda med avtalet som tagits fram och det är glädjande att samarbetet med de övriga fackliga organisationerna har fungerat bra, vilket säkert har varit en av framgångsfaktorerna. Sedan är det också väldigt skönt med ett treårigt avtal, säger Håkan Sparr, ordförande i Försvarsförbundet.

- För oss känns det bra att ha fått ett avtal med siffersatta löneökningar i nivå med ”märket”. Vi är också väldigt nöjda över att ha fått ett personskadeavtal som harmoniserar med övriga arbetsmarknaden samt att de delar i tjänstepensionsavtalet som vi tidigare upplevt som diskriminerande har rätats upp, säger Eva Rundlöf, kanslichef/1:a ombudsman på Försvarsförbundet.

Avtalet i korthet:

 • 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
 • Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
 • Att föräldralediga och sjukskrivna inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
 • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar

Läs OFRs pressmeddelande i sin helhet

2017-10-02: Intensiva förhandlingar pågår - de centrala avtalen förlängda

Efter förra veckans intensiva förhandlingar mellan fackföreningarna inom OFR/S/P/O och arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket beslutade parterna att förlänga de nuvarande avtalen fram till 4 oktober. Kommande vecka väntas ännu intensiva förhandlingar. De nuvarande avtalen skulle egentligen upphöra att gälla 30 september.

2017-09-06: Avtalsrörelsen 2017 är igång

Strax före midsommar växlade vi tillsammans med övriga fackförbund inom den statliga sektorn, genom förhandlingsorganet OFR/ S, P, O*, yrkanden med Arbetsgivarverket. Vi blev därmed den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor. Avtalet som det handlar om berör cirka 100 000 statsanställda.

Förhandlingarna är nu igång, och inledningsvis står facken och arbetsgivarverket långt ifrån varandra i många frågor.

Sammanfattning av parternas yrkanden:

Vi yrkar att:

 • löneökningarna motsvarar minst det ”märke” som styr löneökningarna på svensk arbetsmarknad. Det betyder att vi vill se löneökningar på 6,5 procent på 3 år.
 • det ska finnas en individgaranti, det vill säga en garanti om minsta löneökning för varje anställd.
 • fler otrygga visstidsanställningar ska bli tillsvidareanställningar.
 • arbetstiderna blir kortare arbetstider och med större möjlighet för individuell anpassning.
 • restid ska ses som arbetstid.
 • att alla chefer ska gå en arbetsmiljöutbildning för att kunna säkra de anställdas arbetsmiljö.
 • föräldralediga och sjuka ska få samma avsättningar till pensionen som om de hade arbetat.

Se samtliga av OFR/S, P, Os yrkanden.

Arbetsgivarverket yrkar att:

 • det inte ska finnas några siffror i löneavtalet.
 • arbetsgivaren får större inflytande över de anställdas lönesättning.
 • rätten att behålla sin lön vid omplacering p.g.a. arbetsbrist, skada eller sjukdom försvinner.
 • arbetsgivarna ska ha ett större inflytande över anställdas arbetstider.
 • rätten till ledighet från sin tjänst för visstidsanställning inom avtalet tillämpningsområde begränsas till att endast vara en möjlighet under förutsättning att arbetsgivaren godkänner det.
 • flyttersättningen tas bort.
 • taket för sparade semesterdagar sänks.

Se samtliga av Arbetsgivarverkets yrkanden.

Nuvarande avtal gäller fram till den 30 september.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda.