Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

F örsvarsförbundet är facket för alla inom inom försvaret eller försvarsnära myndigheter - oavsett utbildning eller yrke.

Våra medlemmar arbetar på Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Försvarets Radioanstalt, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan eller Rekryteringsmyndigheten? 

Vi är facket alla på arbetsplatsen, oavsett yrke eller utbildning. 

Vi vill

Vi vill att våra medlemmar ska må bra på jobbet och ha bra balans mellan arbets- och privatliv. Därför arbetar vi  bra anställningvillkor och arbetsmiljö, rätt kompetensutveckling och att de ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats och i sitt arbetsliv. Dessa är våra viktigaste frågor.

Det här är Försvarsförbundet

  • Försvarsförbundet är specialister på försvaret och försvarsnära myndigheter.
  • Vi strävar efter att vara en organisation med korta beslutsvägar och lägger stor vikt vid att snabbt kunna gå från ord till handling.
  • Vi är facket för dig och alla dina kollegor på arbetsplatsen , oavsett vad ni arbetar med eller har för utbildning. 
  • Försvarsförbundet bildades 1919 och är partipolitiskt fristående. Idag består vi av cirka 4 000 medlemmar som är uppdelade på 23 föreningar runt om i landet.
  • Vi är en medlemsstyrd organisation där vårt högst beslutande organ är kongressen som hålls var fjärde år.

Ett TCO-förbund

Vi ingår i Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, som är en partipolitiskt fristående centralorganisation för 14 olika fackförbund. Totalt samlar TCO nästan 1,4 miljoner medlemmar. Tack vare sin storlek kan TCO driva viktiga stora frågor, vilket gör att vi i Försvarsförbundet kan vara med och påverka även i de större sammanhangen. 

Ingår i OFR

Vi ingår i förhandlingskartellen Offentlighetsanställdas förhandlingsråd, OFR. I OFR ingår 16 fackförbund som totalt representerar 565 000 medlemmar. I OFR  representeras vi av OFR/S, som står för OFR Statstjänstemän. I OFR/S ingår förutom Försvarsförbundet även Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Ledarna och Vårdförbundet.