Hoppa till huvudinnehåll

Vad får du av ditt kollektivavtal - utöver vad lagen säger?

 

Lön

 

Enligt lag

Du kan jobba utan lön. Lagen säger ingenting om att du som anställd ska ha vare sig lön eller löneförhöjning. Det finns faktiskt inte ens en lönelag.

Med kollektivavtal

Kollektivavtalet fastställer att du som anställd har rätt till lön, från och med din första anställningdag till din sista. Lönen ska vara individuell, betalas ut månadsvis samt inkludera eventuellt lönetillägg. Hur lönen sedan fastställs finns också beskrivet i kollektivavtal.

 

Överid, beredskap & jour

 

Enligt lag

I lagen finns det regler för hur mycket du får arbeta, hur många raster och pauser du har rätt till samt vad som gäller för nattvila, jour och beredskap. Lagen styr alltså hur du får jobba men den säger inget om ersättning för övertidsarbetet. Det skulle kunna innebära att du får jobba övertid för 1 krona i timmen, det är faktiskt inte olagligt.

Med kollektivavtal

Har du beordrats att arbeta övertid av din arbetsgivare har du rätt till ersättning, antingen i form av pengar, det vill säga övertidstillägg eller som kompensationsledighet. I de olika myndighetsavtalen står det vad som gäller kring ersättning vid beredskap och jour. Du som anställd har rätt till ersättning, men hur ersättningen ser ut och beräknas kan variera.