Hoppa till huvudinnehåll

Motioner - så funkar det

V ad tycker du att förbundet ska arbeta med eller förändra? Att skriva motioner är en möjlighet för dig som medlem att göra din röst hörd.

Hit kan du motionera

Kongressen

Vårt högst beslutande organ, genomförs vart fjärde år. Nästa kongress är 2023. Till kongressen kan både du som enskild medlem och din förening skriva motioner. Senast den 1 mars samma år måste motionen ha kommit in. Läs om kongressen.

Förbundsmötet

Genomförs varje år förutom det år det är kongress. Hit kan både du som medlem och din förening skriva motioner. Senast den 1 mars samma år måste motionen ha kommit in. Läs om förbundsmötet

Här hittar du de motioner som kom in till förbundsmötet 2020-2021 (logga in med BankID)

Din förenings årsmöte

Genomförs varje år, senast den 15 mars. Senast 2 veckor innan årsmötet äger rum måste din motion ha kommit in. 

Så skriver du en motion

1. Skriv en rubrik (tänk löpsedel - att du ska ”sälja” in din idé).
2. Skriv sedan en kort bakgrund till motionen, gärna med en bra slutkläm.
3. Avsluta med att skriva korta så kallade att-satser. Det är dessa som kongressen tar ställning till i sitt beslut. Här kommer ett exempel:

Därför yrkar jag på
att årsmötet ska ge styrelsen i uppdrag att jobba med XXX-verksamhet.

4. Underteckna din motion.
5. Skicka motionen till din föreningsstyrelse. Klar! Ska motionen vidare till förbundsmöte eller kongress så sköter din förening detta.

Motionsmall

Ladda ner en motionsmall

Då måste motionen ha kommit in

  • Motioner till kongress och förbudsmöte ska ha kommit in senast 1 mars det året kongressen eller förbundsmötet äger rum.
  • Motion till föreningens årsmöte ska vara inne senast 2 veckor innan mötet genomförs.