Hoppa till huvudinnehåll

Motioner - så funkar det

V ad tycker du att förbundet ska arbeta med eller förändra? Att skriva motioner är en möjlighet för dig som medlem att göra din röst hörd.

Du kan skriva motioner till

  • kongressen (vårt högst beslutande organ, genomförs vart fjärde år). Läs mer om kongressen. Till kongressen kan både du som enskild medlem och din förening skriva motioner. 
  • förbundsmötet (genomförs varje år förutom det år det är kongress). Läs mer om förbundsmötet. Till förbundsmötet kan både du som enskild medlem och din förening skriva motioner.
  • din förenings årsmöte (genomförs årligen, senast 31 mars varje år). 

Gör såhär!

1. Skriv en rubrik (tänk löpsedel - att du ska ”sälja” in din idé).
2. Skriv sedan en kort bakgrund till motionen, gärna med en bra slutkläm.
3. Avsluta med att skriva korta så kallade att-satser. Det är dessa som kongressen tar ställning till i sitt beslut. Här kommer ett exempel:

Därför yrkar jag på
att årsmötet ska ge styrelsen i uppdrag att jobba med XXX-verksamhet.

4. Underteckna din motion.
5. Skicka motionen till din föreningsstyrelse. Klar! Ska motionen vidare till förbundsmöte eller kongress så sköter din förening detta.

Här kan du ladda ner en mall som du kan använda dig av när du skriver du motion.

Då måste motionen ha kommit in

  • Motioner till kongress och förbudsmöte ska ha kommit in senast 1 mars det året kongressen eller förbundsmötet äger rum.
  • Motion till föreningens årsmöte ska vara inne senast 2 veckor innan mötet genomförs.