Hoppa till huvudinnehåll

Stipendium

K ompetensutveckling är ett av de områden som vi prioriterar för medlemmarna. Som ett led i denna satsning kan du som är medlem i förbundet ansöka om stipendium för studier.

Stipendium för studier

Vi vill uppmuntra dig att öka dina utvecklingsmöjligheter och din anställningsbarhet genom vidareutbildning.

Du kan få stipendium för hälften av de direkta kostnaderna av dina studier (max 2 000 kronor). Med direkta kostnader avser vi kostnader för anmälningsavgift, kurslitteratur, resa och dylikt. Däremot delar förbundet inte ut stipendium för löneavdrag eller traktamente.

Studierna måste vara avslutade samt en studierapport vara inlämnad innan utbetalning mot originalkvitto sker. Du måste också ha varit medlem i förbundet i minst två år för att kunna ansöka om stipendium.

Kontakta din förening för mer information. 

Ansökningsblankett hittar du här samt längre ner på denna sida.

 

Sök stipendium för fackliga studier utomlands

Funderar du på fackliga studier utomlands kring det fackliga arbetets betydelse för fred, frihet och demokrati?

Vid två tillfällen per år kan du som är medlem i ett TCO-förbund söka pengar från TCOs internationella stipendiefond till Olof Palmes minne för detta syfte.

Senast 1 april eller 1 oktober vill vi ha din ansökan.

Ansökningshandlingarna och mer information hittar du här (TCO:s hemsida)

Stipendium och utbildning