Hoppa till huvudinnehåll

Gifta ärver alltid varandra - eller?

D et finns en allmän uppfattning om att gifta alltid ärver varandra - men så är inte fallet då eventuella särkullebarn har rätt att få ut sitt arv genast. Läs mer om vad som gäller här.

Medlemsförmån hos avtal24:

Att gifta alltid ärver varandra stämmer inte. När det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har de rätt att få ut sitt arv genast. De behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn.

Detta gäller gifta som har särkullbarn

Gifta par ärver i de flesta fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn. Vid dödsfall görs i regel en bodelning där egendom (så kallat giftorättsgods) delas lika efter avdrag för skulder. All egendom är som huvudregel giftorättsgods så länge ni inte avtalat särskilt om att egendomen ska vara enskild i ett äktenskapsförord. Arv eller gåvor kan i vissa fall även vara enskild egendom genom bestämmelse i ett gåvobrev eller testamente.

Gifta par ärver i de flesta fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har, till skillnad från gemensamma barn, rätt att få ut sin del genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör.

Exempel 1

Anna och Kalle är gifta. De har två gemensamma barn. Plötsligt avlider Kalle. Vad händer?

Svar: Först görs en bodelning där giftorättsgodset delas lika efter avdrag för skulder. Kalles del fördelas mellan barnen, men de får ta del av arvet först när Anna avlidit. Anna får ärva allt efter Kalle med fri förfoganderätt vilket innebär att hon kan spendera eller sälja egendomen som hon vill, med vissa undantag. Det är till exempel inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva eller att testamentera bort egendomen, eftersom arvet från Kalle ska fördelas till barnen när Anna går bort.

Exempel 2

Anna och Kalle är gifta. De har inga gemensamma barn men Kalle och Anna har varsitt barn sedan tidigare. Plötsligt avlider Kalle. Vad händer?

Svar: Först görs en bodelning där giftorättsgodset delas lika efter avdrag för skulder. I och med bodelningen får Anna hälften av allt giftorättsgods. Det som hamnar på Kalles sida i bodelningen går sedan direkt till hans särkullbarn, eftersom särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast. Anna ärver alltså ingenting från Kalle i detta fall, trots att de var gifta.

Detta gäller sambor

Sambor ärver aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni har varit sambor eller om ni har gemensamma barn. 

Det är endast samboegendom efter avdrag för skulder som delas lika vid en bodelning mellan sambor i samband med separation eller dödsfall. Som samboegendom räknas bostad, möbler och husgeråd som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte. Endast skulder kopplade till samboegendomen får dras av i bodelningen. För sambor är det i arvssammanhang ingen skillnad på om ni har särkullbarn eller gemensamma barn - sambor ärver aldrig varandra. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv måste du skriva ett testamente.

Exempel 1

Lena och Kim har varit sambor i 20 år. De har inga barn. Plötsligt avlider Kim. Vad händer?

Svar: Först görs i regel en bodelning där Lena får hälften av all samboegendom (dvs. bostad och bohag) efter avdrag för skulder kopplade till egendomen. Eftersom sambor inte ärver varandra och Kim inte har några barn är det Kims föräldrar som får hela Kims arv.

Exempel 2

Lena och Kim har varit sambor i 20 år. Kim har ett barn från ett tidigare förhållande. Plötsligt avlider Kim. Vad händer?

Svar: Först görs i regel en bodelning där Lena får hälften av all samboegendom (dvs. bostad och bohag) efter avdrag för skulder kopplade till egendomen. Kims barn får hela arvet efter Kim. Om barnet är under 18 år kommer barnets andra förälder att förvalta arvet åt barnet till dess att barnet
blir myndigt. 

Våra rekommendationer

Sammanfattningsvis rekommenderar vi par som har särkullbarn att skriva testamente - det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni tänkt er. För att fullt ut trygga både din partner och dina barn behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring. 

Oavsett vad du bestämmer i ditt testamente har barnen rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av din kvarlåtenskap. Har du ett barn är barnets laglott 50 procent, har du två barn är laglotten 25 procent för respektive barn osv. Livförsäkring som ett komplement till ditt testamente gör att du kan säkerställa att din partner har råd att bo kvar i ert gemensamma hem, samtidigt som dina barn får ut det arv de har rätt till.

Skriv testamente kostnadsfritt

Som medlem i Försvarsförbundet skriver du testamente kostnadsfritt online eller tillsammans med en jurist via telefon till ett fast pris på 995 kr. 

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som skickas direkt till din epost som en pdf.

Har du frågor eller funderingar kring vad som gäller vid samboskap är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771–24 00 24

För att ta del av dina förmåner och skriva de avtal du behöver besök avtal24.se/forsvarsforbundet

Tillbaka till sidan om avtal24