Hoppa till huvudinnehåll

Tips till föräldrar som ska hjälpa sina barn med bostadsköpet

V ad ska du egentligen tänka på om du ska hjälpa ditt barn med bostadsköpet? Här tar vi upp några vanliga scenarier samt vilka avtal som kan behövas i de olika situationerna.

Medlemsförmån hos avtal24:

Exempel på situationer

Ditt barn ska flytta in i bostaden tillsammans med sin partner – och du ska finansiera en del av bostadsköpet

Om ditt barn ska flytta in i bostaden tillsammans med sin partner bör du se till att de skriver ett samboavtal och eventuellt även ytterligare avtal beroende på hur den specifika situationen ser ut. Utan avtal kan följden bli att den gåva du avsett att ge till ditt barn till viss del övergår till sambon vid separation. Sambolagen säger nämligen att bostadens värde ska delas lika mellan dem vid en separation, oavsett vem som betalat för den eller vem som står på kontraktet.

Genom samboavtalet kan man bestämma att hälftendelning inte ska ske vid en separation eller försäljning.

Du ska ge en fastighet eller del av en fastighet till ditt barn

Om du ska ge en fastighet eller en del av en fastighet till ditt barn bör ett gåvobrev upprättas. När du ger en gåva till sitt barn eller barnbarn, ses den som huvudregel som ett förskott på arv. Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Om du inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv kan du reglera det i gåvobrevet.

Med gåvobrevet har du även möjlighet att skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att mottagaren får behålla gåvan om han eller hon i framtiden skulle separera.

Du ska låna ut pengar till kontantinsatsen

Om du ska låna ut pengar till kontantinsatsen bör ett skuldebrev upprättas. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut och i det avtalet kan du bland annat klargöra vilka räntor som eventuellt ska tillkomma, när återbetalning ska ske och hur återbetalningen ska gå till.

Du ska stå som medlåntagare på bolånet

Om du ska stå som medlåntagare på ditt barns bostadslån och endast äga en mindre del eller ingen del av bostaden kan ett regressavtal vara lämpligt eftersom varje medlåntagare ansvarar för hela lånet gentemot banken.

Regressavtalet påverkar inte det solidariska betalningsansvaret mot banken, utan används för att reglera och tydliggöra hur låntagarna sinsemellan ska ansvara för lånet.

Skriv avtal - avtal24

Som medlem i Försvarsförbundet skriver du avtal kostnadsfritt online eller tillsammans med en jurist via telefon till ett fast pris på 995 kr.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som skickas direkt till din e-post som en pdf.

För att ta del av dina förmåner och skriva de avtal du behöver besök avtal24.se/forsvarsforbundet

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771 – 24 00 24.

Läs mer om medlemsförmånen avtal24