Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundets kamratförening

S om pensionär kan du vara medlem i förbundets kamratförening. Kamratföreningen vidmakthåller och stärker samhörigheten bland våra civila inom försvarsområdet och främjar förbundets roll i en föränderlig och förhoppningsvis tryggare värld.

Om kamratföreningen

Syftet med kamratföreningen är att ge möjligheter för nuvarande och förutvarande anställda samt förtroendevalda inom försvarsområdet, att under trivsamma former vidmakthålla och stärka samhörigheten. Detta genom att bland annat anordna sammankomster av olika slag med olika aktiviteter - i första hand försvarsanknutna.

Kamratföreningen vill bidra till Försvarsförbundets 100-åriga historia och främja fackets roll och utveckling i samhället.

Kamratföreningens verksamhet finansieras genom avgifter från medlemmarna. Medlemmarna betalar i nuläget (januari 2016) 100:- per år och medlemmar.

Bli medlem i kamratföreningen

Som medlem antas i första hand personer som är/har varit medlem inom Försvarsförbundet eller är/har varit anställd på förbundskansliet. Du kan dock söka medlemskap i kamratföreningen utan att vara medlem i förbundet.

Mejla eller ring föreningens kassör Håkan Rosenqvist:
E-post: hakan.rosenqvist(at)gmail.com
Telefon: 070-584 95 77.

Välkommen som medlem i föreningen!

Per Tengblad
Ordförande i Försvarsförbundets Kamratförening
E-post: per.tengblad(at)atk.se
Telefon: 070-6518907