Stipendium

Kompetensutveckling är ett av de områden som förbundet prioriterar för medlemmarna. Som ett led i denna satsning kan du som är medlem i förbundet ansöka om stipendium för studier.

Sök stipendium för studier

Vi vill uppmuntra dig att öka dina utvecklingsmöjligheter och din anställningsbarhet genom vidareutbildning.

Du kan få stipendium för hälften av de direkta kostnaderna av dina studier (max 2 000 kronor). Med direkta kostnader avser vi kostnader för anmälningsavgift, kurslitteratur, resa och dylikt. Däremot delar förbundet inte ut stipendium för löneavdrag eller traktamente.

Studierna måste vara avslutade samt en studierapport vara inlämnad innan utbetalning mot originalkvitto sker. Du måste också ha varit medlem i förbundet i minst två år för att kunna ansöka om stipendium.

Kontakta din förening för mer information.