Hoppa till huvudinnehåll

Webbinarium: Lansering av rapporten ”Utmanande men utvecklande – om lokala parters samverkan under pandemin”

D en 14 december anordnar Partsrådet ett webbinarium där rapporten "Utmanande med utvecklande - om lokala parters samverkan under pandemin" lanseras. Webbinariet är för dig som är facklig företrädare eller skyddsombud.

Pandemin har ställt stora krav på anpassning. Det har också påverkat det lokala partsarbetet i frågor som gäller MBL, arbetsmiljö och aktiva åtgärder. För att fånga upp erfarenheter och lärdomar kring detta skickade centrala parter ut en enkät tidigare i år. Nu bjuder Partsrådet in dig för att ta del av resultatet.

Pandemin har inneburit ett stort fokus på arbetsmiljöfrågorna för lokala parter och det har ofta varit en situation som krävt närhet till varandra. Samtidigt, precis som för arbetslivet i övrigt, har det lokala partsarbetet, fack och arbetsgivare emellan, till största delarna skett på distans under pandemin. Sammantaget har det inneburit både utmaningar och möjligheter till utveckling. Välkommen till ett lunchwebbinarium där vi presenterar rapporten om lokala parters samverkan under pandemin.

Agenda

  • Förhandlingsledningarna hälsar välkommen
  • Intervju med lokala parter
  • Presentation av resultaten från enkäten
  • Samtal med Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) om hur pandemin har påverkat arbetsmiljön

Arrangör: Partsrådet
Var: Digital medverkan. Länk skickas ut i god tid innan webbinariet.
När: 14 december, 12.00–13.00
Vem: Arbetsgivarföreträdare, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. 

Anmälan: Anmäl dig här