Hoppa till huvudinnehåll

Tänk på detta vid lönerevisionen!

P å många av våra medlemmars myndigheter har löneavtalen blivit klara, vilket innebär att det börjar bli dags för lönerevision för dig och dina kollegor. Vi förklarar skillnaden mellan lönesättande samtal och facklig förhandling, och tipsar om vad som kan vara bra att tänka på.

För många av er sker lönerevisionen via lönesättande samtal men på vissa av våra myndigheter har du som medlem hos oss möjlighet att välja om du vill ha traditionell facklig förhandling eller lönesättande samtal.

Är du osäker på vad som gäller på din arbetsplats? Kontakta din chef eller dina fackliga företrädare.

Information för dig anställd i Försvarsmakten: Som medlem har du möjligheten att välja mellan lönesättande samtal och facklig förhandling, enligt ovan. Det är din arbetsgivare som ska be dig välja den variant du vill ha. Får du inte den möjligheten, kontakta dina fackliga företrädare omgående.

Lönesättande samtal: Du förhandlar din lön

Här diskuterar du och din chef sambandet mellan din lön och ditt bidrag till verksamheten. Chefen motiverar ett löneförslag och du ska också komma med din syn på löneförslag. Syftet är att ni ska nå en överenskommelse där ni båda är nöjda.

Tänk igenom detta inför ditt lönesättande samtal:

  • Vilka insatser, kompetenser och egenskaper vill du lyfta fram?
  • Ditt ansvar, dina arbetsuppgifter, skicklighet och ditt resultat i förhållande till verksamhetsmålen? Har du fått ändrade arbetsuppgifter senaste året? Hur är din samarbetsförmåga, flexibilitet och ditt engagemang?
  • Vad diskuterades på senaste medarbetarsamtalet?
  • Vad chefen kan tänkas ta upp, såväl positivt som negativt? Hur ska du bemöta det?
  • Vilken lön anser du rimlig? Finns det ytterligare lönekriterier på din arbetsplats bör du jämföra dig mot dessa.

Om du och din chef inte kan komma överens övergår lönesättningen till en förhandling mellan fack och arbetsgivare. Tänk på att detta inte behöver innebära en större höjning av din lön.

Mer om lönesättande samtal

Digital utbildning: 3.46 minuter lång utbildningsfilm. Vi går igenom vad lönesättande samtal är, vad som ska lönesättas och vad som är bra att tänka på innan, under och efter samtalet. Du hittar den här. 
Handbok: Vi tar upp förberedelser, hur samtalet ska gå till och vad du ska tänka på. Ladda ner handboken här.


Traditionell facklig förhandling: Dina fackliga företrädare förhandlar din nya lön åt dig. 

Informera dem i god tid om sådant som kan påverka din löneökning, exempelvis:

  • Har du fått förändrade arbetsuppgifter?
  • Har du fått ökat ansvar eller andra krav förenade med dina arbetsuppgifter?
  • Har du kompetensutvecklat dig?
  • Anser du att du har fel lön i förhållande till din prestation?

Efter avslutad förhandling informeras du om din nya lön i ett lönesamtal med din chef. Här ska du få veta vad lönen grundar sig på och vad du kan göra för att påverka den framöver. Din nya lön ska ha en tydlig koppling till vad som sades i ditt medarbetarsamtal och ska inte komma som en överraskning. Känner du dig missnöjd med din nya lön, kontakta dina lokala förtroendevalda.

Mer information

Mer information om lön, löneutveckling och löneförhandling hittar du här.