Hoppa till huvudinnehåll

Medlemskap

Som specialister på försvaret och försvarsnära arbetsplatser kan vi bättre än något annat förbund ta vara på dina intressen.

Fackförbundet för dig

Vi är förbundet för dig som arbetar inom:

  • Försvarsmakten (FM)
  • Försvarets materielverk (FMV)
  • Försvarets radioanstalt (FRA)
  • Försvarshögskolan (FHS)
  • Rekryteringsmyndigheten (TRM)
  • Fortifikationsverket (Fort V)

För oss har det ingen betydelse vad du arbetar med eller vilken utbildning du har. Oavsett om du är ingenjör, mekaniker, soldat eller administratör kan vi som specialister på försvaret och försvarsnära arbetsplatser bättre än något annat förbund ta vara på dina intressen.

Du får snabbt svar och hjälp

Försvarsförbundet är en medlemsstyrd organisation vilket gör att vi lägger stor vikt vid att vara en effektiv organisation med snabba besluts- och informationsvägar.

För dig som medlem betyder det att du snabbt kan komma i kontakt med och få hjälp av rätt person, för att få svar på just dina frågor. Detta oavsett om det är en lokal förtroendevald, kanslipersonal eller förbundsstyrelse.

Vi vet vad som händer där du arbetar

Vi tycker det är viktigt att dina intressen tillvaratas så nära dig som möjligt. Därför ingår du som medlem alltid i en av våra 22 föreningar runt om i landet. Föreningens representanter har tillsammans med förbundskansliet lång erfarenhet och kännedom om de frågor som är viktiga för dig och dina arbetskamrater.

Tillsammans bevakar vi dina intressen på arbetet, så som löner, arbetsmiljöfrågor och anställningsvillkor.

Medlemsförmåner

Du har som medlem hos oss ett stort antal medlemsförmåner, som banklån, försäkringar, resor, hotell, juridisk trygghet med mera. Vi bjuder dig också på medlemsavgiften dina tre första månader.