Hoppa till huvudinnehåll

Medlemskap

F örsvarsförbundet är facket för dig som arbetar inom försvaret eller försvarsnära myndigheter - oavsett vilken utbildning eller befattning du har. Vi kan bättre än något annat förbund ta vara på dina intressen.

Fackförbundet för dig

Vi är förbundet för dig som arbetar inom:

  • Försvarsmakten (FM)
  • Försvarets materielverk (FMV)
  • Försvarets radioanstalt (FRA)
  • Försvarshögskolan (FHS)
  • Rekryteringsmyndigheten (TRM)
  • Fortifikationsverket (Fort V)

För oss har det ingen betydelse vad du arbetar med eller vilken utbildning du har. Vi är specialister på försvaret och försvarsnära arbetsplatser och kan bättre än något annat förbund ta vara på dina intressen.

Vi är tillgängliga

Du kan alltid snabbt komma i kontakt med och få hjälp av rätt person, för att få svar på just dina frågor. Vi lägger stor vikt vid att vara en nära och effektiv organisation med snabba besluts- och informationsvägar.

Vi vet vad som händer på din arbetsplats

Vi tycker det är viktigt att dina intressen tillvaratas så nära dig som möjligt. Därför ingår du som medlem alltid i en av våra 22 föreningar runt om i landet. Föreningens representanter har tillsammans med förbundskansliet lång erfarenhet och kännedom om de frågor som är viktiga för dig och dina arbetskamrater.

Tillsammans bevakar vi dina intressen på arbetet, som löner, arbetsmiljöfrågor och anställningsvillkor.

Dina medlemsförmåner

Du har som medlem hos oss ett stort antal medlemsförmåner, som banklån, försäkringar, resor, hotell, juridisk trygghet med mera. Vi bjuder dig också på medlemsavgiften dina tre första månader.