Hoppa till huvudinnehåll

Fakta 6:6a

U ndrar du också vad en 6:6a är? I senaste numret av Försvarbart lyckades faktarutan som beskriver vad en 6:6a är för någonting, tillhörandes intervjun med Försvarsmaktens huvudskyddsombud, falla bort. Här kan du läsa mer.

Vad är en 6:6a?

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider (med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§). Enligt Arbetsmiljölagen §6 6a har skyddsombudet rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren om hur ett arbetsmiljöproblem ska lösas, och vad som händer om det inte åtgärdas.

Så här går det till:

1. Skyddsombudet ska göra en skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet åtgärdat.
2. Skyddsombudet ska få ett kvitto på att arbetsgivaren mottagit framställan.
3. Arbetsgivaren måste inom 14 dagar lämna ett svar på hur problemet ska åtgärdas.
4. Om arbetsgivaren inte svarar ska skyddsombudet lämna ärendet vidare till Arbetsmiljöverket, som i sin tur bestämmer vad som ska göras åt problemet och om ärendet ska drivas vidare.